Brandskyddsglas

Ett brandskyddande glas kan användas för att motverka en spridning av en eldsvåda. Olika glas kan stå emot elden i olika antal minuter beroende på många olika aspekter. I ett  isolerglas kan vi kombinera brandskyddsglaset med många olika glastyper, beroende på vilka övriga krav som ställs på exempelvis U-värde, solskydd, bullerdämpning eller personsäkerhet. I många fall också en kombination av flera av dessa nyss nämnda krav.