Kvalitet och Miljö

     
 
 
Kvalitet:
 
 
Vi eftersträvar alltid att nå så hög kvalitet som möjligt genom att vara noggranna med val av leverantörer. Vi arbetar efter MTK:s riktlinjer. Vi vidareutbildar vår personal kontinuerligt så att vi kan hålla en så hög kvalitet och standard som möjligt för att tillgodose våra kunders önskemål.
 
     
 
Miljö:
   
Då miljön är vår och er framtid så eftersträvar vi att använda så miljövänliga produkter som möjligt.  Vårt mål är att uppdatera vagnparken så att vi i framtiden har dom miljövänligaste alternativen som är möjligt för vårt företag. Vi källsorterar allt vårt avfall och återvinner metall och glas.