Säkerhet & brand

Glas har en central del när det kommer till säkerhet. Vare sig det gäller risk för fall, risk för brand eller risk för skärskador så finns det lösningar i form av rätt material och rätt utfört montage.

Vi är MTK auktoriserade, utbildar oss kontinuerligt och följer branchens ständiga utveckling.