Bullerdämpade glas

Ett växande miljöproblem, främst för boende och arbetande längs högtrafikerade gator och vägar, är buller. Ett trivsamt hem eller en behaglig arbetsmiljö är beroende av en normal ljudnivå. Vi är ett traditionellt glasmästeri som har stor kunskap inom de senaste teknikerna för bullerdämpande glas. Vi arbetar med bullerdämpande glas i Bromma med omnejd och hjälper dig gärna att skapa en fungerande helhetslösning.

Så fungerar bullerdämpande glas

Ett bullerdämpande glas är uppbyggt som ett lamellglas, med en speciell plastfilm mellan glasen. Plastfilmen hjälper till att minska genomsläppet av ljudvågor. På så sätt minskar det störande ljudet utifrån.

Användningsområden för bullerdämpande glas

Glas är ett fantastiskt material med många användningsområden och fördelar. När det kommer till att dämpa störande ljud spelar vi som glasmästare en viktig roll. Vi kan leverera bra produkter och glas som är bullerdämpande, oavsett om ljudnivån behöver reduceras mellan olika rum inomhus eller mellan ute och inne. Genom att installera bullerdämpande glas kan även de som rör sig vid bullrande vägar skörda fördelarna av ett stort och öppet ljusinsläpp. Vi kan montera bullerdämpande glas på många olika sätt. Beroende på vad just du behöver kan det handla om att montera enkelt glas i en befintlig fönsterbåge, eller i en isolerglaskassett.

Inlagd i kategori: