Kvalité

Vi eftersträvar alltid att nå så hög kvalitet som möjligt genom att vara noggranna med val av leverantörer. Vi arbetar efter MTK:s riktlinjer. Vi vidareutbildar vår personal kontinuerligt så att vi kan hålla en så hög kvalitet och standard som möjligt för att tillgodose våra kunders önskemål.

Miljö

Då miljön är vår och er framtid så eftersträvar vi att använda så miljövänliga produkter som möjligt.

Vi källsorterar och återvinner allt avfall.

Vi ser kontinuerligt över våra rutiner gällande miljön.

gron-miljo-och-kvalite