Glas inom säkerhet & brand

När olyckan är framme vill man vara så väl förberedd som möjligt. Med rätt glas kan du skydda dig mot många faror. Vi erbjuder flera varianter av säkerhetsglas och brandskyddsglas. Valet anpassas efter varje unik situation. Vi är ett MTK-auktoriserat glasmästeri och följer de riktlinjer som gäller i branschen.

Säkerhetsglas

Säkerhetsglas spelar en central roll när det kommer till säkerhet. Med rätt material och korrekt montering kan glas minska risken för fall, brand, inbrott och skärskador. Vi hjälper till att hitta rätt lösning för dig som är ute efter säkerhetsglas i Bromma. Vi är ett traditionellt glasmästeri med stor kunskap inom ny teknik. Vi följer ständigt den utveckling som sker på marknaden för att kunna optimera säkerheten med hjälp av glas – både i hemmet och på arbetsplatsen.

MTK-auktoriserat glasmästeri i Bromma

Att vi är ett MTK-auktoriserat glasmästeri innebär att vi har utbildning inom montage av brandskyddsglas, säkerhetsglas och flera andra typer av glas. Monteringen har avgörande betydelse vid alla typer av glasarbete. Det är av stor vikt att monteringen sker på rätt sätt för att glaset ska fungera på det sätt som är avsett. Om du behöver hjälp med brandskyddsglas i Stockholm kan du vända dig till oss.